miércoles, octubre 05, 2005

Os de Silvaoscura (10)

Na foto estamos Carmiña e mais eu, creo que no balcón da casa dos meus pais. Debemos de ter cinco ou seis anos. O sol bátenos forte na cara, a pesar de que, pola roupa que levamos, tiña que ser época de frío. Aínda así, levamos nas mans xoguetes propios do tempo da praia, ela un angaciño, eu unha paliña. A timidez do momento ou a luz do día fai que a miña cabeza se incline á dereita. Carmiña ten un sorriso elegante, contido, case oriental.
Xa pasaron máis de trinta anos.

7 Comments:

Blogger Mary Morgan said...

A Fashionable New Blog Network
Glam Media is expected today to unveil a fashion blog network, allowing the media and e-commerce player to offer advertising packages that combine Glam.com and blog inventory.
Find out how you can buy and sell anything, like things related to music on interest free credit and pay back whenever you want! Exchange FREE ads on any topic, like music!

10:38 a. m.  
Blogger Internet Traveller said...

Yahoo Blog/Feed Search Coming
We had an unplanned glimpse of Yahoo's blog search in July, and now it looks like the service is going to formally emerge.
Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a Debt Consolidation site/blog. It pretty much covers Debt Consolidation related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

10:39 a. m.  
Blogger William said...

Hey, you have a great blog here! I'm definitely going to bookmark you!

I have a free online lotto sites site/blog. It pretty much covers free online lotto sites related stuff.

Come and check it out if you get time :-)

10:40 a. m.  
Blogger folerpa said...

Espero que o sorriso case oriental de Carmiña ainda permaneza no seu rostro e non o perdese en calquera retorta da vida nestes trinta anos.

11:03 a. m.  
Blogger Veloso said...

Por fortuna, Folerpa, Carmiña non perdeu o sorriso.

9:06 a. m.  
Blogger Funclub said...

This blogstuff is great just looking around yours I have one too christian consolidation debt free I have a website dedicated to gettin people out of debt all free info christian consolidation debt free

12:55 a. m.  
Anonymous Anónimo said...

viagra vs cialis viagra equivalent viagra mexico viagra from canada new viagra generic viagra india viagra price viagra buy price iframe viagra manufacturer india viagra cialis vicodin viagra and cocaine viagra free pills viagra results viagra patent

1:38 a. m.  

Publicar un comentario

<< Home